terapia schematów – Zapraszamy!

Terapia Schematu opracowana przez Jeffreya Younga to zweryfikowane naukowo podejście do nawracających problemów osobistych. Konflikty w bliskich relacjach, trudności z regulacją nastroju, trudne do zapomnienia wspomnienia  czy nawracajace poczucie skrzwdzenia są tematami spotkań w małej ...

Grupa motywująca

Cykl 4 spotkań podwyższania motywacji, przydatnych gdy chcesz coś zmienić ale nie robisz tego. Postanowienia noworoczne się nie sprawdzają. Powoli dojrzewamy do wprowadzenia zmian, takich jak zmiana diety, porzucenie szkodliwych używek czy zadbanie o kondycje fizyczną. A kiedy już zaczyn...

Terapia grupowa dla osób z ADHD i/lub Zespołem Aspergera

Cykl spotkań skupiony wokół problemów codziennego życia osób dotkniętych Zespołem Aspergera, ADHD czy zaburzeniami uczenia się. W zajęciach grupowych występują procesy społecznego uczenia się, zatem ćwiczenie nowych umiejętności związanych z planowaniem, organizacją i  kontrol...

Grupowa terapia schematu „Emocjonalne Pułapki”

Zachowania i emocje, które wciąż odtwarzamy w swoim życiu, mimo przekonania, że już dawno powinny ulec zmianie. Utykamy w starych zachowaniach i sposobach przeżywania, co skutkuje nawracającymi trudnościami w relacjach z innymi, lub stanami depresji czy wybuchów złości. Czasem taką p...

Rozwój Osobisty Terapeuty

Sesje rozwojowo terapeutyczne są okazją pracy nad  osobistymi problemami utrudniającymi aktualne funkcjonowanie zawodowe lub osobiste, adresowaną do psychoterapeutów. Zrozumienie własnych emocji, świadomość potrzeb, komunikowanie swojej frustracji  czy stawianie granic i utrzymywania r...