Płatność za wizytę regulowana jest każdorazowo
bezpośrednio u osoby prowadzącej przed spotkaniem

Cena treningów, szkoleń, warsztatów oraz terapii grupowej
ustalana jest niezależnie dla każdego wydarzenia
i jest podana w opisie.

CENNIK DOSTĘPNYCH USŁUG

Usługa Czas trwania Cena
Psychoterapia indywidualna u certyfikowanego superwizora 50 min 160 zł – 170 zł
Psychoterapia indywidualna u certyfikowanego psychoterapeuty 50 min 140 zł – 180 zł
Psychoterapia u terapeuty w trakcie certyfikacji 50 min 120 zł
Psychoterapia dla par 90 min 250 zł
Zajęcia grupowe: treningowe, warsztatowe* 90 min 50 zł – 90 zł
Diagnoza (cena za jedno spotkanie) 60 min 140 zł
Superwizja indywidualna poznawczo-behawioralna 50 min 180 zł
Superwizja indywidualna poznaczwo-behawioralna i schematu 50 min 200 zł
Ocena nagrania audio na skali kompetencji terapeuty CBT 50 min 200 zł
Odsłuchanie nagrania audio do superwizji poznawczo – behawioralnej 50 min 150 zł
Superwizja grupowa poznawczo-behawioralna i schematu 3 h 280 zł
Egzamin TS: ocena nagrania i konceptualizacji przypadku na skali kompetencji terapeuty schematu 400 zł
Egzamin TS: ocena nagrania na skali kompetencji terapeuty schematu 250 zł
Grupy rozwojowe, warsztatowe i treningowe dla terapeutów* 50 zł- 90 zł

* koszt ostateczny zależny od czasu trwania i ilości osób prowadzących i uczestniczących