———

Psycholog  diagnozuje i stosuje oddziaływania psychologiczne

Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie studia psychologiczne z tytułem magistra psychologii. W zależności od specjalizacji obranej w ostatnich latach studiów może wykorzystywać wiedzę psychologiczną w różnych obszarach, np. w psychoterapii, edukacji czy biznesie.  Podstawowym obszarem pracy psychologa jest diagnoza psychologicznego funkcjonowania jednostki lub grupy, dokonywana za pomocą takich narzędzi jak wywiad, obserwacja, testy psychologiczne czy analiza zachowania i inne. W medycynie psycholodzy zajmują się  diagnozą psychologiczną (psycholog kliniczny) lub  psychoterapią (psychoterapeuta).

Psycholog kliniczny to osoba, która poza uzyskaniem tytułu mgr psychologii ukończyła (aktualnie 4-letnią) podyplomową specjalizację kliniczną, obejmującą poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz odbycie licznych staży w oddziałach klinicznych (szpitali psychiatrycznych). Psycholog kliniczny ma kompetencje do samodzielnego stawiania klinicznej diagnozy psychologicznej, sądowego opiniowania psychologicznego oraz planowania i przeprowadzania rehabilitacji psychologicznej i procesu leczenia w zakresie problemów psychologicznych.

———

Psychoterapeuta stosuje psychoterapię określonego nurtu

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia magisterskie (niekoniecznie psychologiczne) oraz 4 lub 5 letnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii. Psychoterapeuta uzyskuje certyfikat potwierdzający jego kompetencje poprzez wpis na listę certyfikowanych terapeutów stowarzyszenia zrzeszającego terapeutów z danego nurtu (np. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczych i Behawioralnych lub European Association for Behavioural and Cognitive Therapies czy European Association of Psychotherapy).

———

Psychiatra jest lekarzem

Psychiatra to lekarz specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób czy zaburzeń psychicznych. Psychiatria jest dziedziną medycyny, zatem psychiatra  może prowadzić leczenie farmakologiczne i wypisywać recepty. Psychiatra jest lekarzem po studiach medycznych i specjalizacji w zakresie psychiatrii. Może także ukończyć szkolenie  psychoterapeutyczne i uzyskać tytuł oraz kompetencje certyfikowanego psychoterapeuty.

 


W ośrodku COGITO pracują psycholodzy, psychoterapeuci i superwizorzy-dydaktycy.

 

Terapeuta czy psychoterapeuta to osoba zajmująca się problemami psychicznymi ludzi, która ukończyła szkołę psychoterapeutyczną i pomaga ludziom w zrozumieniu ich trudności oraz rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia dobrego i satysfakcjonującego życia. Pomaga radzić sobie z emocjami, zmieniać dysfunkcyjne przekonania czy nastawienia, rozwiązywać problemy czy wdrażać nowe zachowania. Jego zadaniem jest pomóc się odnaleźć i zmienić to, co jest do zmiany. W Polsce istnieje wiele różnych szkół terapeutycznych. Większość z nich kształci w trybie podyplomowym osoby po takich studiach jak psychologia, pedagogika, medycyna czy socjologia, a czas nauki zawodu trwa około 4 lat i kończy się uzyskaniem certyfikatu terapeuty określonego towarzystwa. Nasi terapeuci mają certyfikaty PTTPB, EABCT, ISST, PTP.

Terapeuci z większym doświadczeniem w zakresie leczenia różnorodnych problemów psychicznych oraz z dłuższym stażem klinicznym, ale także uczący mniej doświadczonych kolegów, mają możliwość zostać superwizorami terapii. Superwizor to ktoś kto konsultuje terapeutę, pomaga wyjaśnić trudności diagnostyczne, konsultuje plan leczenie czy pomaga zrozumieć i rozwikłać trudności zaistniałe w przebiegu terapii lub relacji terapeutycznej. Superwizor-dydaktyk, to osoba zaangażowana w proces kształcenia nowych terapeutów. Uprawnienia certyfikowanego superwizora można uzyskać po wykazaniu się doświadczeniem i wiedzą i ukończeniu rocznego kursu danego towarzystwa psychoterapeutycznego.