Zachowania i emocje, które wciąż odtwarzamy w swoim życiu, mimo przekonania, że już dawno powinny ulec zmianie. Utykamy w starych zachowaniach i sposobach przeżywania, co skutkuje nawracającymi trudnościami w relacjach z innymi, lub stanami depresji czy wybuchów złości. Czasem taką pułapką są zachowania nałogowe. Terapia Schematu pozwala przyjrzeć  się wzorcom wyniesionym z przeszłości i ich przejawianiu się w aktualnym życiu. Grupowa terapia schematu wyposaża uczestników w wiele narzędzi przydatnych do radzenia sobie z konkretnymi trudnościami. 

Każdy z nas miewa stany, które obezwładniają nas, zalewają i sprawiają, że nie możemy czuć się i działać w sposób, jaki wydaje nam się dla nas najlepszy. To może być głęboki smutek, bezradność, osamotnienie, ale i gniew, agresja albo przymus objadania się czy poczucie niezrozumiałej i nieprzyjemnej pustki…  Udział w terapii grupowej pozwala na przyjrzenie się zarówno nastrojom, jak i relacjom z innymi, temu jak reagujemy na bliskość i na działania innych osób. Daje możliwość skorzystania ze wsparcia grupy, terapeutów i okazję do uzyskania nowych korekcyjnych doświadczeń w kontakcie z innymi ludźmi.

Spotkania grupowe poprzedzają indywidualne konsultacje z terapeutą prowadzącym. Najbliższą grupę poprowadzi Marzenna Kucińska.