doktor psychologii, terapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment Feuersteina, pedagog specjalny.

Przez  wiele lat związana z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie jako studentka studiów magisterskich i doktoranckich a potem jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Instytucie Psychologii UMCS.

Oprócz bogatego doświadczenia teoretycznego i badawczego posiada doświadczenie praktyczne zdobyte w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także pracując jako psychoterapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu w Chełmie i prowadząc praktykę prywatną.

Prowadzi terapię krótko i długoterminową w nurcie poznawczo –behawioralnym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i European Literacy Network.

Metoda Feuerstein’s Instrumental Enrichment pozwala pokonać trudności związane z dysleksją, ADD czy ADHD. Adresowana jest do dzieci od 7 r.ż, ale także do młodzieży i dorosłych. 

W naszym ośrodku zajmuję się:

  • terapią indywidualną dorosłych
  • terapią indywidualną młodzieży
  • prowadzeniem zajęć grupowych dla rodziów