Konsultacja psychologiczna – spotkanie, w ramach którego psycholog przeprowadza wywiad i badanie diagnozujące stan psychiczny klienta, występujące objawy oraz ich nasilenie. Zwykle badanie takie ukierunkowane jest na identyfikację i/lub wykluczenie jakiegoś zaburzenia. Diagnoza psychologiczna zwykle poprzedza ustalenie celu i zakresu zmiany, nad którą pracuje się w psychoterapii. Jej efektem jest przekazanie diagnozy i przedstawienie możliwości dalszego postępowania, o ile jest potrzebne.