Psycholog, psychoterapeuta integracyjny, trener umiejętności psychospołecznych

zapisy TYLKO telefonicznie: +48 607-555-302

Wykształcenie:

Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku INTRA. Odbyła staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Specjalistycznym Szpitalu MSWiA oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w II Klinice Psychiatrycznej na Oddziale Dziennym. Współtworzyła i prowadziła ośrodek dla osób wykluczonych społecznie przy Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”. Przez wiele lat działała na rzecz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W ramach współpracy z instytucjami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi (m. in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie QZmianom) prowadziła szkolenia dla wielu grup, w tym specjalistów, wykładowców, nauczycieli oraz rodziców.

Od roku działa aktywnie w Fundacji Melancholia, która zajmuje się edukacją w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Jest obecnie na czwartym roku Szkoły Terapii Par i Rodzin w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej.

Pracuje z osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami.

Zajmuje się m.in.:

– wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych

– wahaniami nastroju, depresją

– martwieniem się, niepokojem

– radzeniem sobie ze stresem

– leczeniem fobii/lęku

– poczuciem własnej wartości, pewnością siebie

– motywacją i osiąganiem celów

– trudnościami w relacjach

– trudnościami emocjonalnymi

– obsesjami, kompulsjami

– atakami paniki

– poradnictwem wychowawczym

– radzeniem sobie ze złością.