Marzenna Kucinska

psycholog, psychoterapeuta i certyfikowany superwizor – dydaktyk psychoterapii poznawczo – behawioralnej, trener umiejętności psychologicznych.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest psychoterapeutą i superwizorem-dydaktykiem PTTPB, psychoterapeutą EABCT i trenerem PTP. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty w zakresie psychoterapii. 

Główne obszary zainteresowań zawodowych to rozwój umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych; wpływ stresu i traumy na rozwój osobowości oraz motywowanie do zmiany i zmiana nawyków behawioralnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, gdzie kierowała m.in. działem badań i ośrodkiem psychoterapeutycznym oraz była członkiem zespołu dydaktycznego szkolącego terapeutów. Była także członkiem zespołu terapeutycznego ICGZ UW prowadzącego program TRAKT dla ofiar wypadków komunikacyjnych oraz terapeutą dziennego oddziału chorób afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Jako superwizor i szkoleniowiec związana jest z ośrodkiem Tercognitiva w Krakowie, kształcącym terapeutów poznawczo-behawioralnych, Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, spółką Care Brok przygotowującą terapeutów uzależnień oraz z innymi ośrodkami szkolącymi terapeutów.

Od 1997 prowadzi praktykę szkoleniowo-kliniczną w ramach własnej działalności gospodarczej. Od powstania ośrodka COGITO jest on głównym miejscem jej pracy klinicznej.

Zajmuje się:

  • Udzielaniem pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej w zakresie zaburzeń depresyjnych, lękowych i problemów osobowościowych.
  • Terapią poznawczo-behawioralną
  • Terapią schematów
  • Szkoleniami i superwizją terapeutów w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
  • Publicystyką: autorka publikacji z zakresu problematyki DDA, ewaluacji psychoterapii, psychoterapii specyficznych grup pacjentów.