psycholożka, psychoterapeutka  psychoterapii poznawczo – behawioralnej w trakcie certyfikacji PTTPB

zapisy TYLKO telefoniczne: +48 501 712 075 lub mailowo:
paularol@poczta.fm

Przyjmuje: ul. Panieńska 7 lok. 002       

Zajmuje się:

psychoterapią osób dorosłych, interwencją w kryzysach osobistych, psychoterapią schematu

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła czteroletnie szkolenie w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie oraz roczne studium interwencji kryzysowej w nurcie poznawczo-behawioralnym i humanistycznym, odbyła cykl szkoleń z terapii schematu i ACT. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na oddziale onkologii dziecięcej i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Od kilku lat pracuje terapeutycznie w Poradniach Zdrowia Psychicznego z osobami dorosłymi z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi, z niskim poczuciem własnej wartości. Pomaga osobom doświadczającym kryzysów życiowych, mającym trudności w tworzeniu relacji, radzeniu sobie z emocjami i stresem.