Psychoterapia grupowa bywa bardzo efektywnym środowiskiem wprowadzania zmian, gdyż stwarza możliwość konfrontowania własnego punktu widzenia z innymi uczestnikami grupy. W grupie możliwa jest bezpośrednia zmiana utrwalonych schematów, próbowanie nowych zachowań, przeprowadzanie eksperymentów z nowymi zachowaniami a zarazem uzyskanie korektywnego doświadczenia w postaci bycia wysłuchanym, zrozumianym i otrzymaniem życzliwego wsparcia innych uczestników spotkania. Zamknięta grupa osob z podobnym problemem stanowi środowisko wsparcia we wspólnym wprowadzaniu zmian.