psycholog kliniczny, psychoterapeuta i certyfikowany superwizor – dydaktyk psychoterapii poznawczo – behawioralnej, psychoterapeuta EABCT

zapisy telefoniczne: 504-304-064 lub mailowe: sylwia.pienkowska@cogitoterapia.pl

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymała od Ministra Zdrowia tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna. Jest superwizorem – dydaktykiem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Legitymuje się także certyfikatem psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatem trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie w trakcie certyfikacji z Terapii Schematu.

Pracowała w następujących ośrodkach klinicznych i psychoterapeutycznych:

 • Ośrodek Profilaktyki Leczenia Uzależnień Lekowych, Warszawa, ul. Dzielna (1981-1982),
 • Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobowości (OTiRO) Warszawa, ul. Sobieskiego (1982-1998),
 • Ośrodek Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Synapsis”, Warszawa, ul Cybisa (1998-2001),
 • Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Jana Olbrachta, Warszawa (2001-2006),
 • Europejskie Centrum Medyczne NZOZ, Warszawa ul. KEN (2002-2008),
 • Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Centrum CBT, Warszawa, ul. Piękna (od 2005),
 • Od 1997r. prowadzi prywatną praktykę.

Współzałożyciel Ośrodka Terapii Poznawczej Cogito. Od 2008 roku członek zespołu klinicznego w programie naukowo-badawczym TRAKT dla ofiar wypadków samochodowych (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego).

Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń dla profesjonalistów w ochronie zdrowia, konsultacji dla biznesu oraz szkoleń w zakresie socjoterapii dla pracowników oświaty (m.in. współpraca z Pracownią Praktycznej Psychologii Wychowania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, w którego władzach pracowała przez 8 lat,  jako członek Sądu Koleżeńskiego, skarbnik, wiceprezes, a w latach 2010-2012 Prezes PTTPB.

Zajmuje się:

Udzielaniem pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej indywidualnej, grupowej, małżeńskiej w zakresie:

 • zaburzeń nastroju (depresje)
 • zaburzeń lękowych (nerwice)
 • interwencją w kryzysach osobistych
 • PTSD i inne zaburzenia związane ze stresem
 • zaburzeń osobowości
 • problemów osób, które wychowywały się w dzieciństwie w trudnych warunkach: Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłe Osoby z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • treningami umiejętności psychologicznych,
 • poradami i pomocą w trudnych sytuacjach życiowych
 • pracą z parami.