psycholog kliniczny, psychoterapeuta i certyfikowany superwizor – dydaktyk psychoterapii poznawczo – behawioralnej PTTPB, psychoterapeuta EABCT, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

zapisy TYLKO telefoniczne: +48 504 304 064 lub mailowo:
sylwia.pienkowska@cogitoterapia.pl

Przyjmuje: ul. Panieńska 7 lok. 002        w warunkach  epidemii terapia tylko online

Zajmuje się:

Udzielaniem pomocy psychologicznej,  prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, par /Terapia poznawczo-behawioralna i Terapia Schematów/ w  zakresie:

 • zaburzeń nastroju (depresje)
 • zaburzeń lękowych (nerwice)
 • interwencją w kryzysach osobistych
 • PTSD i inne zaburzenia związane ze stresem
 • zaburzeń osobowości
 • problemów osób, które wychowywały się w dzieciństwie w trudnych warunkach: Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłe Osoby z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • treningami umiejętności psychologicznych,
 • poradami i pomocą w trudnych sytuacjach życiowych

Prowadzi superwizje w podejściu poznawczo-behawioralnym dla profesjonalistów.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1980 r.). Otrzymała od Ministra Zdrowia tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna. Jest superwizorem – dydaktykiem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Legitymuje się także certyfikatem psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatem trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracowała w następujących ośrodkach klinicznych i psychoterapeutycznych:

 • Ośrodek Profilaktyki Leczenia Uzależnień Lekowych, Warszawa, ul. Dzielna (1981-1982),
 • Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobowości (OTiRO) Warszawa, ul. Sobieskiego (1982-1998),
 • Ośrodek Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Synapsis”, Warszawa, ul Cybisa (1998-2001),
 • Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Jana Olbrachta, Warszawa (2001-2006),
 • Europejskie Centrum Medyczne NZOZ, Warszawa ul. KEN (2002-2008),
 • Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Centrum CBT, Warszawa, ul. Piękna ( 2005-2013),
 • Od 1997 r. prowadzi prywatną praktykę. Współzałożyciel Ośrodka Terapii Poznawczej Cogito w którym obecnie pracuje.

2008 -2010  członek zespołu klinicznego w programie naukowo-badawczym TRAKT dla ofiar wypadków samochodowych (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego).

Wykładowca na wielu podyplomowych cztero-letnich studiach prowadzących do certyfikatów psychoterapeuty .Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń dla profesjonalistów w ochronie zdrowia, konsultacji dla biznesu oraz szkoleń  dla pracowników oświaty .

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, w którego władzach pracowała społecznie przez wiele lat/ członek Sądu Koleżeńskiego, skarbnik, wiceprezes a w latach 2010-2012 Prezes PTTPB/.