Diagnoza psychologiczna

W COGITO prowadzimy: Diagnozę zaburzeń neurorozwojowych w tym Zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia uczenia się. Diagnozę funkcji poznawczych w tym pamięć, intelekt, uwaga, myślenie. Diagnozę osobowości w tym struktura osobowości i trudności związane z jej zaburzeniem.