Izabela Pietras

doktor psychologii, terapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment Feuersteina, pedagog specjalny. Przez  wiele lat związana z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie jako studentka studiów magisterskich i doktora...