Konsultacja diagnostyczna psychologiczna

Konsultacja diagnostyczna psychologiczna – spotkanie, w ramach którego psycholog przeprowadza wywiad i badanie diagnozujące stan psychiczny klienta, występujące objawy oraz ich nasilenie. Zwykle badanie takie ukierunkowane jest na identyfikację i/lub wykluczenie jakiegoś zaburzenia. Diagnoz...

Diagnoza psychologiczna

W COGITO prowadzimy: Diagnozę zaburzeń neurorozwojowych w tym Zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia uczenia się. Diagnozę funkcji poznawczych w tym pamięć, intelekt, uwaga, myślenie. Diagnozę osobowości w tym struktura osobowości i trudności związane z jej zaburzeniem.