Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne takie jak motywowanie do zmiany, podwyższanie  poczucia własnej wartości, moc emocji  czy schematy bliskości to zajęcia rozwojowo-psychoedukacyjne mające na celu rozpoznanie dotychczasowych umiejętności, dostarczenie wiedzy oraz przećwiczenie nowych zachowań. W ci...

Rozwój Osobisty Terapeuty

Sesje rozwojowo terapeutyczne są okazją pracy nad  osobistymi problemami utrudniającymi aktualne funkcjonowanie zawodowe lub osobiste, adresowaną do psychoterapeutów. Zrozumienie własnych emocji, świadomość potrzeb, komunikowanie swojej frustracji  czy stawianie granic i utrzymywania r...