Cykl spotkań skupiony wokół problemów codziennego życia osób dotkniętych Zespołem Aspergera, ADHD czy zaburzeniami uczenia się.

W zajęciach grupowych występują procesy społecznego uczenia się, zatem ćwiczenie nowych umiejętności związanych z planowaniem, organizacją i  kontrolą impulsów oraz rozumieniem emocji jest łatwiejsze niż w sesjach indywidualnych. Łatwiej jest  również wzmocnić poczucie własnej wartości i zmniejszyć często towarzyszące zaburzeniom neurorozwojowymi poczucie wyobcowania, gdy w bezpośrednim spotkaniu z innymi wymieniamy się informacjami zwrotnymi.

Grupę prowadzą doświadczone terapeutki: Małgorzata Walęcka  Przyjęcie do grupy poprzedza bezpłatna konsultacja.