Asertywność to wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, pragnień, opinii w sposób bezpośredni, uczciwy i stanowczy, respektując jednocześnie uczucia, postawy, opinie i prawa drugiej osoby.


Trening przeznaczony jest dla osób, które chcą:

 • nauczyć się wyznaczać swoje granice
 • poczuć się pewniej w relacjach międzyludzkich
 • podnieść własną samoocenę i podnieść poczucie własnej wartości
 • w sposób swobodny wyrażać siebie

Celem treningu jest rozwijanie następujących umiejętności:

 • budowanie asertywnej postawy zdobycie świadomości własnych praw
 • umiejętność przekształcania zachowań uległych lub agresywnych w asertywne
 • ćwiczenie umiejętności:
   • odmawiania bez lęku i poczucia winy
   • wyznaczania własnych granic oraz szanowania terytorium innych osób
   • wyrażania swoich emocji, myśli, potrzeb
   • przyjmowania i wyrażania ocen

Termin: Trening odbywa się w dwóch blokach 15 godzinnych w terminie:

9-10.04 i 23-24.04 w godzinach: 9.30 – 17.00 (w tym przerwa)

Osoby prowadzące: mgr Laura Stysiak, mgr Agnieszka Włodarczyk

Miejsce treningu: Ośrodek COGITO ul. Panieńska 7 lok.002 Warszawa
Koszt udziału w 30-godzinnym treningu: 1500 zł

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby uczestników.

„Trening asertywności”
Prowadzące zajęcia: mgr Laura Stysiak, mgr Agnieszka Włodarczyk


DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA


Wpisz imię i nazwisko uczestnika
Wpisz email uczestnika
Wpisz telefon kontaktowy uczestnika

ANKIETA UCZESTNIKA


Nabycie których umiejętności jest dla Pani/Pana szczególnie ważne?