Celem treningu jest możliwość nabywania i rozwijania umiejętności potrzebnych w obszarze relacji interpersonalnych, umiejętności rozumienia i nazywania własnych stanów emocjonalnych, umiejętności aktywnej komunikacji zarówno w obszarze słuchania, analizowania oraz otrzymywania informacji zwrotnych. Dodatkowym celem grupy treningowej jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni pozwalającej pracować nad wyżej wymienionymi trudnościami.


Grupa treningowa dedykowana jest osobom, które doświadczają na co dzień trudności w funkcjonowaniu w obszarze relacji interpersonalnych, zawodowych, trudności w regulacji emocji, obniżonego nastroju, braku wiary we własne umiejętności lub innych indywidualnych trudności wynikających z diagnozy zaburzeń neurorozwojowych.


Spotkania odbywać się będą w poniedziałki od godz. 19.00 do 20.30 (1,5h) przez okres 4 miesięcy (o terminie rozpoczęcia będziemy informować wkrótce)

Wielkość grupy 8-10 osób.

Miejsce spotkań: Ośrodek COGITO ul. Panieńska 7 lok.2 Warszawa

Koszt 1-go spotkania 150 zł (więcej informacji otrzymają Państwo w trakcie spotkania konsultacyjnego).

Dołączenie do grupy poprzedza konsultacja wstępna z prowadzącymi grupę (wrzesień 2022). Warunkiem wykluczającym z grupy jest uczestnictwo w innych formach terapii grupowej oraz czynne uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w treningu prosimy o kontakt z recepcją Ośrodka Cogito za pomocą e-mail: recepcja@cogitoosrodek.pl 

 Prowadzący: Paulina Łukasiewicz, Marek Husak