Rozwój Osobisty Terapeuty

Sesje rozwojowo terapeutyczne są okazją pracy nad  osobistymi problemami utrudniającymi aktualne funkcjonowanie zawodowe lub osobiste, adresowaną do psychoterapeutów. Zrozumienie własnych emocji, świadomość potrzeb, komunikowanie swojej frustracji  czy stawianie granic i utrzymywania r...