Grupa motywująca

Cykl 4 spotkań podwyższania motywacji, przydatnych gdy chcesz coś zmienić ale nie robisz tego. Postanowienia noworoczne się nie sprawdzają. Powoli dojrzewamy do wprowadzenia zmian, takich jak zmiana diety, porzucenie szkodliwych używek czy zadbanie o kondycje fizyczną. A kiedy już zaczyn...

Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne takie jak motywowanie do zmiany, podwyższanie  poczucia własnej wartości, moc emocji  czy schematy bliskości to zajęcia rozwojowo-psychoedukacyjne mające na celu rozpoznanie dotychczasowych umiejętności, dostarczenie wiedzy oraz przećwiczenie nowych zachowań. W ci...

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa bywa bardzo efektywnym środowiskiem wprowadzania zmian, gdyż stwarza możliwość konfrontowania własnego punktu widzenia z innymi uczestnikami grupy. W grupie możliwa jest bezpośrednia zmiana utrwalonych schematów, próbowanie nowych zachowań, przeprowadzanie ekspery...