Cykl 4 spotkań podwyższania motywacji, przydatnych gdy chcesz coś zmienić ale nie robisz tego. Postanowienia noworoczne się nie sprawdzają. Powoli dojrzewamy do wprowadzenia zmian, takich jak zmiana diety, porzucenie szkodliwych używek czy zadbanie o kondycje fizyczną. A kiedy już zaczynamy to często sama silna wola nie wystarcza by wytrwać w postanowieniach.

Zmiana jest procesem składającym się z kilku etapów i na każdym z nich możemy utknąć. Zrozumienie własnej motywacji, wartości stojących za naszym zachowaniem pomaga dokonać własnego wyboru, a w efekcie zaangażować się w zmianę. W kameralnej małej grupie podczas  4 spotkań podwyższania motywacji do zmiany stwarzamy okazję przyjrzenie się własnej motywacji, dokonania wyboru, zrozumienia trudności z nim związanych i poradzenia sobie z nimi.

W zmianie utrwalonych nawyków takich jak np. odkładanie spraw na później, picie czy jedzenie niezdrowej żywności i szeregu innych, kluczowa jest rola własnej  motywacji. Dialog motywujący jest rozmową ukierunkowaną, w której terapeuta zmierza do tego, aby wywołać u swojego rozmówcy jego własną motywację do zmiany i wzmocnić ją. Towarzyszy temu specyficzna atmosfera spotkania, której wyrazem jest troska o dobro pacjenta, okazywana mu akceptacja, stała współpraca oraz dbałość o stworzenie przestrzeni, w której pacjent odnajduje powody do zmiany, planuje ją i wdraża w życie.

Prowadzona w ten sposób grupa motywująca gromadzi osoby, które chciałyby odnaleźć lub wzmocnić swoją motywację do wprowadzania konkretnych zmian behawioralnych. Zapraszamy na 4 spotkania zorganizowane wokół dookreślania zakresu zmiany,  jej ważności w życiu i planów jej wprowadzenia. Towarzystwo innych osób wdrażających zmianę zapewnia dodatkowe wsparcie i inspirację.

Nikt nie dokona wyboru za ciebie, tylko ty możesz to zrobić. Grupa pomaga rozwikłać sprzeczne tendencje, ale nie będzie głosować za jakimś rozwiązaniem, pozostawiając wolność wyboru całkowicie w twoich rękach.

Celem zajęć jest podwyższenie poziomu motywacji i związanego z nim poczucia pewności siebie, co do wprowadzania zmiany. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na konsultację wstępną z osobą prowadzącą Marzenna Kucińska.