Terapia grupowa dla osób z ADHD i/lub Zespołem Aspergera

Cykl spotkań skupiony wokół problemów codziennego życia osób dotkniętych Zespołem Aspergera, ADHD czy zaburzeniami uczenia się. W zajęciach grupowych występują procesy społecznego uczenia się, zatem ćwiczenie nowych umiejętności związanych z planowaniem, organizacją i  kontrol...