Forma leczenia opracowana w latach 80-tych przez Jeffreya Younga przeznaczona dla osób, których problemy powracają mimo zastosowania efektywnych metod leczenia. Schematy, domeny i tryby schematu oraz strategie radzenia sobie to podstawowe terminy wyjaśniające genezę i mechanizmy problemów takich jak nawracające zaburzenia afektywne, lęki, uzależnienia, problemy z osobowością.  Sprawdź najbliższe zajęcia 


ak wygląda Terapia Schematu?

W spotkaniach indywidualnych lub grupowych identyfikujemy wzorce jednostek, które są obecne w jej zachowaniach. Cześć strategia radzenia sobie ukształtowanych w dzieciństwie pozostaje aktualna i nadal przydatna w sytuacjach frustracji, jednak wiele z nich sprawia trudności aktywując się, gdy tego nie chcemy lub nie jesteśmy świadomi.  

Po procesie rozpoznawania i identyfikacji schematów osobistych, terapia koncentruje się na procesie zmiany w kierunku rozwijania bardziej adaptacyjnych wzorców reagowania. Schematy przejawiają się w naszym myśleniu, zachowaniu i emocjach, zatem proces ich zmiany odbywa się w tych wszystkich obszarach. 

Poza klasycznymi technikami poznawczymi i behawioralnymi, terapia schematu wykorzystuje techniki  doświadczeniowe, np.  wyobrażeniowe. Praca własna pomiędzy sesjami sprzyja wprowadzaniu i utrwalaniu zmian. Praca w grupie terapeutyczno-rozwojowej intensyfikuje przebieg zmian. 

Dla kogo przeznaczona jest Terapia Schematu?

Adresowana jest do osób, dla których klasyczna terapia poznawczo-behawioralna okazała się nieefektywna. Zwykle są to osoby z nawracającymi problemami (np. depresja nawracająca, utrwalone lęki czy destrukcyjne nawyki) lub problemami wynikającymi z kształtu osobowości.

Jeśli rozważasz udział w terapii schematu zapraszamy na konsultację wstępną.

Masz pytanie? Chcesz się zapisać na konsultację lub terapię? Jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc. 
Wyślij do nas wiadomość,a my skontaktujemy się z Tobą.