Psycholożka, psychoterapeutka.

Zapisy telefoniczne:  505867712

e-mail: recepcja@cogitoosordek.pl Przyjmuje: ul. Panieńska 7/002

W naszym ośrodku zajmuje się:

  • Psychoterapia indywidualna
  • Terapia par z elementami terapii systemowej

Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta. Swoje kompetencje zdobywała w Polsce i Wielkiej Brytanii (Oxford). Od dziesięciu lat prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną. Przez pięć lat pracowała w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Kompetencje psychoterapeutyczne doskonaliła w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR oraz w Oxford Cognitive Therapy Center. Ukończyła szkolenia uzupełniające w Szkole Terapii Schematów akredytowanej przez International Society of Schema Therapy (ISST) oraz z umiejętności coachingowych „Coaching Clinic”.

Staże zawodowe odbyła w Katedrze Terapii Rodzin Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a także terapię par.